با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق)

علی رسولی

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402 ، دی 1402، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.66098.2783

چکیده
  خخاندان‌های محلی، به‌ویژه در دوره‌های فترت، از عوامل مهم تأثیرگذار در تحولات تاریخی جنوب ایران و خلیج فارس بوده‌اند. پژوهش حاضر به یکی از شیوخ کمتر شناخته ‌شده‌ی دوره‌ی فترت میان فروپاشی دولت افشار و تثبیت دولت زند به نام  شیخ حَجَر کنگانی می‌پردازد که در بندر کنگان اقتداری محلی به دست آورد. پژوهش بر این پرسش‌ها متمرکز است: ...  بیشتر

بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)

جواد موسوی دالینی؛ ضرغام عابدی خواه؛ محمد علی رنجبر

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/lhst.2021.8543

چکیده
  ایل‌ کرایی یکی از ایلات منطقه کهگیلویه است که نخستین حضور مؤثر آنان در تحولات سیاسی را می‌توان در دوران مغول جستجو نمود. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه­ای و شیوه توصیفی- تحلیلی در پی این مسئله است که نقش و اثرگذاری ایل ‌کرایی را از دوره صفویه تا پایان دوره زندیه  در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه مورد واکاوی قرار دهد. یافته ...  بیشتر

قائدحیدر گناوه‌ای و نقش او در تحولات سیاسی و اقتصادی کرانه‌های شمالی خلیج فارس در دورة زندیه

حبیب اله سعیدی نیا؛ حسین عبداله پور

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400 ، مهر 1400، ، صفحه 111-128

https://doi.org/10.30473/lhst.2021.8051

چکیده
  دوران پس از سقوط سلسله صفویه از جمله ادوار مهم تاریخی ایران است. از تحولات مهم این دوره، مهاجرت گروه‌ها و قبایل مختلف (اعم از ایرانی و عرب) به سمت کرانه‌های شمالی خلیج فارس و استقرار و قدرت‌گیری آنها در این نقاط بود. با روی کار آمدن نادرشاه، به دلیل توجه ویژه او به خلیج فارس و تأسیس نیروی دریایی و بکارگیری و استفاده از توان و ظرفیت دریانوردی ...  بیشتر

رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97 ، اسفند 1397، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.30473/lhst.2019.5647

چکیده
  والیان لرستان و طوایف تحت تابعیت آنها رابطه­ای عمدتاً ستیزه­جویانه با فرمانروایان زندیه داشتند. اسماعیل­خان فیلی، قدرتمندترین والی لرستان در دورة مذکور، به­شدت با قدرت­گیری کریم خان زند مخالف بود و در تمام دورة­ حکومت خود جنگ­های زیادی را با خان زند انجام داد. در دورة پیش و پس از به قدرت رسیدن کریم‌خان، بسیاری از ایلات ...  بیشتر