با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1738
تعداد پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش 1285

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 311389
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 319711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز
درصد پذیرش 14 %