با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1766
تعداد پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش 1311

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 316207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 328225
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 220 روز
درصد پذیرش 14 %