با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1792
تعداد پذیرش 269
تعداد عدم پذیرش 1325

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 324177
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 340680
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 193 روز
درصد پذیرش 15 %