با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1816
تعداد پذیرش 283
تعداد عدم پذیرش 1349

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 341913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 360744
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 151 روز
درصد پذیرش 16 %