دانشگاه پیام نور با همکاری انجمن ایرانی تاریخ

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1643
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 1221

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 288223
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 295897
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز
درصد پذیرش 13 %