با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

ملاحظات کلی برای داوران

  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دو سو ناشناس استفاده می‌شود. 
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت‌ها و سوابق داوری این نشریه از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

فهرست داوران نشریه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Morteza Nouraei تاریخ های محلی ایران Professor, Department of History, University of Isfahan, Isfahan, Iran
حسین آبادیان استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
سیده فهیمه ابراهیمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا ابوئی مهریزی استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
دکتر یاحقی
فرج الله احمدی تاریخ ، دانشگاه تهران
نزهت احمدی تاریخ های محلی ایران دانشیار دانشگاه اصفهان
محمدامیر احمدزاده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عباس احمدوند گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
مهری ادریسی دانشگاه پیام نور
محمدباقر آرام
تکتم یارمحمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه اروجی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
حمید اسدپور دانشگاه خلیج فارس بوشهر
اعظم اسماعیل زاده مربی دانشگاه پیام نور
دکتر اشکواری
بهزاد اصغری پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد اصغرزاده مدرس در دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان
احسان افکنده استادیار تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
جعفر آقازاده تاریخ های محلی ایران دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد تقی امامی خویی
محمدتقی ایمانپور استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا امیرخانی مشاور/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
صالح امین پور دانشگاه پیام نور
زهرا اهری مرکز مطالعات معماری و مستند نگاری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
عباس اویسی مسئول دانشگاه پیام نور زاهدان
طاهر بابایی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود بیات دانشیار دانشگاه زنجان
محمدرضا بارانی هیئت علمی دانشگاه الزهرا
احمد بازماندگان خمیری استادیار دانشگاه پیام نور
حسن باستانی راد استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مهری باقری
علی بحرانی پور تاریخ های محلی ایران دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت علمی
محمد بختیاری استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
دکتر براقی تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
سید صاحب برزین
صفورا برومند عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
علی بیگدلی استاد-دانشگاه تهران
رضا بیگدلو استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
روح الله بهرام
علی بهرامیان
محسن بهرام نژاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
محسن بهشتی سرشت
حمیدرضا پاشازانوس دانشگاه اصفهان
صالح پرگاری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران
حمیدرضا پیغمبری تاریخ های محلی ایران گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
عباس پناهی دانشگاه گیلان- گروه گیلان شناسی(ایران شناسی)
محمد حسین پندار تاریخ های محلی ایران تاریخ - دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه پیام نور - تهران - ایران
غفار پوربختیار استادیار گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
نصراله پورمحمدی املشی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سهیلا ترابی فارسانی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
خانم دکتر ترکمنی آذر
علی اکبر تشکری بافقی گروه تاریخ دانشگاه یزد
ملائی توانd عضو هیأت علمی
آفرین توکلی عضو علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد
حمیدرضا ثنائی صحیح
جهانبخش ثواقب
علی اکبر جعفری دانشگاه اصفهان
محسن جعفری مذهب
فاطمه جعفرنیا هیات علمی پیام نور
شهرام جلیلیان دانشیار تاریخ ایران باستان، گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جعفر چمنکار دانشیار دانشگاه ارومیه
داوود یحیایی رییس دانشگاه ازاد اسلامی واحد دشتستان
دکتر علی یحیایی دانشگاه سبزوار
زهرا حاتمی
حمید حاجیان پور تاریخ های محلی ایران دانشگاه شیراز
زهرا حامدی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب
سجاد حسینی دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل حسن آبادی تاریخ های محلی ایران مدیریت مرکز نسخ خطی آستان قدس
هدی حسین زاده
پرویز حسین طلایی گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین خانی
عبدالرسول خیراندیش
یعقوب خزایی تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
یعقوب خزائی تاریخ های محلی ایران عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
هوشنگ خسروبیگی تاریخ های محلی ایران عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مجتبی خلیفه
علیرضا خلیفه زاده تاریخ های محلی ایران پژوهشگر
سجاد دادفر عضو هیات علمی
حمیدرضا دالوند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی دانشیار هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد دشتکی نیا استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
خانم دکتر محمدی
نیره دلیر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بشرا دلریش فرهنگستان
ولی دین پرست عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
مهدی دهقانی دانشگاه جیرفت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
نظام علی دهنوی عضو هیآت علمی
نگار ذیلابی
اعظم ریاحی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
محمد ربانی زاده دکتری تخصصی
جبار رحمانی استادیار انسان شناسی فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
داریوش رحمانیان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
داریوش رحمانیان
دکتر رحمانیان
محسن رحمتی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
فاطمه رستمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرزو رسولی تاریخ های محلی ایران استادیار تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
گودرز رشتیانی گروه تاریخ دانشگاه تهران
ابوالفضل رضوی هیات علمی/دانشگاه خوارزمی
نیلوفر رضوی دانشکده معماری شهید بهشتی
جمشید روستا دانشگاه شهیدباهنرکرمان
دکتر رئیس نیا
سیده زهرا زارعی محقق آزاد
عباس زارعی مهرورز عضو هیأت علمی/ دانشگاه بوعلی سینا
مهدی زندیه تاریخ های محلی ایران معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
عبدالله ساجدی استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور،تهارن، ایران
سید محمود سادات بیدگلی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
علی سالاری شادی عضو هیئت علمی
کشواد سیاهپور استادیار دانشگاه
هدی سید حسین‌زاده عضو هیئت علمی/ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مدرس سعیدی دانشنامه جهان اسلام
حبیب اله سعیدی نیا دانشگاه خلیج فارس- بوشهر
محمد سلماسی زاده دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سراسری تبریز
سعید سلیمانی کارشناس و پژوهشگر موزه - تهیه کننده و نویسنده رادیو ایران
اسماعیل سنگاری تاریخ های محلی ایران گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیدحسن شجاعی دیوکلائی استادیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران
دکتر شیخ نوری
مالک شعاعی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه زبان و ادبیات فارسی
فریبا شکوهی عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اسماعیل شمس تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی
شهاب شهیدانی دانشگاه لرستان
ثریا شهسواری تاریخ های محلی ایران عضو هیات علمی
محمد شورمیج تاریخ های محلی ایران دانشیار گروه تاریخ ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمد شورمیج صحیح
مقصودعلی صادقی
مقصود علی صادقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
مقصودعلی صادقی گندمانی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
کورش صالحی دانشگاه سیستان و بلوچستان -گروه تاریخ
نصرالله صالحی
احمد صالحی کاخکی دانشیار دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان
زهیر صیامیان گرجی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
قاسم صحرائی تاریخ های محلی ایران عضو هیات علمی/ دانشگاه لرستان
منیژه صدری گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
عبداله صفرزائی گروه تاریخ دانشگاه ولایت ( ایرانشهر)
علی محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
منصور طرفداری عضوهیئت علمی گروه ایرانشناسی دانشگاه دولتی میبد
علی ططری تاریخ های محلی ایران استادیار، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شماره 2 مجلس شورای اسلامی.
ساسان طهماسبی تاریخ های محلی ایران عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
باقرعلی عادلفر استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
باقر علی عادلفر عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مهدی عبادی تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور
جواد عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رسول عربخانی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدرضا عسکرانی تاریخ های محلی ایران رئیس دانشگاه پیام نور واحد گز و عضو علمی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
دکتر عطایی
سیداحمد عقیلی تاریخ های محلی ایران دانشیار وعضوهیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان وبلوچستان
محمد طاهر یعقوبی استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور
بدرالسادات علیزاده مقدم هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا علی صوفی teathr
شهرام غلامی تاریخ های محلی ایران دانشگاه فرهنگیان
شهین فارابی هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی فرجی هیئت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز
یزدان فرخی تاریخ های محلی ایران دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فاطمه فریدی مجید تاریخ های محلی ایران عضو هیات علمی بنیاد ایرانشناسی
دکتر فروزانی
زینب فضلی تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
احمد فضلی نژاد عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
حجت فلاح توتکار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
علی قاسمی تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه‌ شهیدچمران‌اهواز، اهواز، ایران
اصغر قائدان دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران
عباس قدیمی قیداری دانشگاه تبریز- گروه تاریخ- دانشیار گروه تاریخ
پریسا قربان نژاد تاریخ های محلی ایران دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سید حسن قریشی کرین عضو هیآت علمی دانشگاه پیام نور
زهرا قلاوند تاریخ های محلی ایران استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
مسعود کثیری هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
بهزاد کریمی استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد یزد
علیرضا کریمی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
قربانعلی کنارودی عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محمود رضا کوه کن دانشگاه پیام نور
نجم الدین گیلانی تاریخ های محلی ایران گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه گودرزی بروجردی دانشجو
مصطفی گوهری فخرآباد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رامین یلفانی
احمدرضا متولی دانشگاه پیام نور
عبدالله متولی هیئت علمی
مهدی مجتهدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی مجد عضوهیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نیلوفر محمدی استاد
انوش مرادی معاون پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
محمد حسن مرادی استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدجواد مرادی نیا استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی
حسین میرجعفری
دکتر مرشدلو ص
جواد مرشدلو (صحیح) استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید علی مزینانی
دکتر مشایخی رییس
دکتر مشایخی صحیح
محسن معصومی
رضا معینی رودبالی تاریخ های محلی ایران استادیار گروه آموزش الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه فرهنگیان
حسین مفتخری
مصطفی ملایی کارشناس سازمان اسناد ملی ایران
الهام ملک زاده گروه تاریخ فرهنگی، پژوهشکده علوم تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
قباد منصوربخت واحد شهیدبهشتی ،دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، گروه تاریخ ،تهران، ایران ( نویسنده مسئول واستادراهنما) –شماره تماس:09372333160
محمدرضا مهدیزاده تاریخ های محلی ایران دکترای جا معه شناسی از دانشگاه تهران
دکتر موسی پور
دکتر موسی کاظمی
میرصمد موسوی عضوهیات علمی
سید رسول موسوی حاجی دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران
جواد موسوی دالینی هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
ابوالفتح مومن تاریخ های محلی ایران مدیر پژوهش و کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت غرب کشور (همدان)
فرشید نادری استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
امین نادری رمضان اباد دانشگاه پیام نور
کریم نجفی برزگر تاریخ های محلی ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
شمس الدین نجمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر نیستانی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نصیری
سیروس نصرالله زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشنانسی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی
محمدرضا نصیری(دکتر) تاریخ های محلی ایران گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
مصطفی نوری پژوهشگر اسناد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
جواد هروی تاریخ های محلی ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حسین هژبریان
حسین هژبریان عضو هیات علمی
محمد باقر وثوقی
میکائیل وحیدی راد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی مدیر مجله علمی- پژوهشی تاریخ ایران
مهسا ویسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عثمان یوسفی تاریخ های محلی ایران هیأت علمی / دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
شهرام یوسفی فر دانشگاه تهران گروه تاریخ
رضا یوسف وند عضو هیأت علمی