با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

فایل‌های مورد نیاز برای دانلود

فرم تعهد نویسندگان (نامه به سردبیر)

فرم تعارض منافع

مشخصات نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 


شرایط و ضوابط اخلاقی و مسئولیت‌های نویسندگان

در این بخش تعهدات و مسئولیت های اخلاقی که در این نشریه متوجه نویسندگان می باشد ارائه شده است:

 •  لطفاً از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با دفتر نشریه خودداری فرمائید. در صورت وجود هرگونه سئوال، برای نشریه ایمیل (localhistories@pnu.ac.ir) ارسال فرمائید. ایمیل شما، ظرف مدت 48 ساعت کاری بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
 • در صورت امکان، به‌ترتیب اولویت از مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده کنید.
 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت نشریه نگارش و تنظیم شوند، در غیر اینصورت مقاله وارد فرایند بررسی و ارزیابی نخواهد شد. 
 • نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این نشریه را مطالعه نمایند.
 • لطفاً آییننامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی و پرسشهای متداول را به‌طور دقیق مطالعه فرمائید.
 • برای اطلاع از محورها و موضوعات نشریه، صفحه اهداف و چشم انداز نشریه را ببینید؛ لازم است مقالات ارسالی مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه باشد.
 •  
 • نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله ارسال شده به این نشریه، نباید به طور همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در صورتی که خلاف این مطلب اتفاق بیفتد، بدیهی است که نشریه در رد مقاله و یا برخورد متناسب بر اساس قوانین و ضوابط اخلاق نشر آزاد است.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این نشریه را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید (دریافت فرم های نشریه).
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها در فرم تعارض منافع بیان شده باشد (دریافت فرم های نشریه).
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • از هر نویسنده در هر سال، تنها دو مقاله بررسی و در صورت تایید، چاپ خواهد شد، با رعایت ضوابط نشریه، اگر حتی یکی از نویسندگان مقاله، مقاله‌ای در دست چاپ و یا بررسی در این نشریه داشته باشد، از دریافت مقاله جدید معذوریم یا نوبت چاپ آن به سال بعد با رعایت همین مقررات انتقال خواهد یافت.
 • مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، ترجیحاً با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آن‌ها ارسال شود.
 • تمامی نویسندگان باید بدانند که مقالات ارسالی به این نشریه جهت جلوگیری از تخلفات علمی، توسط نرم افزار مشابهت یاب، بررسی می شوند.
 • نویسندگان باید به تمامی منابعی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از آن ها استفاده کرده اند، به نحو صحیح و مناسب استناد نمایند.

 

دستورالعمل تنظیم مقالات

نکات کلی

 • مقاله از دید رعایت آیین نگارش زبان فارسی باید روان و بی‌غلط بوده و دارای شرایط ویراستاری ادبی و علمی باشد.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه یا طرح‌های پژوهشی، از دید نگارشی باید از قالب پایان‌نامه خارج شده و در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی تنظیم و تدوین شوند.
 • در زمان ارسال مقاله، صرفاً چهار فایل زیر را برای نشریه ارسال کنید:

فرم تعهد نویسندگان (نامه به سردبیر)

 -فرم تعارض منافع

-مشخصات نویسندگان

 -راهنمای نویسندگان

 

ساختار مقالات

نکات مهم در تنظیم بخشهای مختلف مقاله

عنوان مقاله

عنوان مقاله باید مختصر و متناسب با محتوای مقاله تنظیم گردد.(فونت فارسی بی تیتر 14 (14-B Titr)) 

 

چکیده

چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در 250 واژه تدوین و باید در قالب فشرده گویایی از مقاله که به صورت ساختاریافته و در بخش های هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها و نتیجه گیری تنظیم شده باشد. 

چکیده گسترده یا مبسوط انگلیسی: چکیده مبسوط انگلیسی باید حداکثر در 1000 کلمه و بر اساس فرمت چکیده مبسوط انگلیسی تنظیم شود: 

 

کلید واژه­‌ها: 

واژه های مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداقل در 3 کلمه و حداکثر در 5 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

 

تصاویر و جداول:

تصویرها، جدول‌ها و نقشه‌ها باید در متن مقاله و در نزدیک‌ترین فاصله تا اولین محل ارجاع قرار گیرد.

 

تعارض منافع:

نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 

 

تشکر و قدردانی

در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است. 

 

روش رفرنس نویسی:

تمام منابعی که در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفته است باید در انتهای مقاله به زبان انگلیسی و با فرمت APA تنظیم شود. در تنظیم منابع به نکات زیر توجه نمایید: 

الف) استنادهای درون متنی، همگی به صورت انگلیسی و ترجیحاً در پایان جمله نوشته شود. سال نشر منابع فارسی باید به صورت معادل میلادی نوشته شود.

ب) استنادهای انتهای متن، همگی به صورت انگلیسی نوشته شود. تأکید می شود، چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی، تمام اطلاعات آن مانند نام نویسنده و نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، به انگلیسی ترجمه و تاریخ‌های مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت [In Persian] اضافه شود. از ترجمه شخصی عناوین منابع فارسی اکیداً خودداری نموده و معادل انگلیسی استناد منابع فارسی را از سایت منبع بردارید. 

ج) ارجاع به منابع در متن به زبان انگلیسی و ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Wilson, 1993) و یا (Wilson et al., 1993) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، ارائه شود.

د) منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که به صورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

ه) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. برای منابعی که دارای نسخه (عنوان و چکیده انگلیسی) هستند باید از ترجمه و برای منابعی که دارای نسخه انگلیسی نیستند (مانند کتابهای فارسی) از فرمت رومن اسکریپت استفاده گردد. 

** برای اطلاع از نحوه منبع نویسی به این روش این راهنما را مطالعه نمایید: راهنمای رفرنس نویسی مطابق با الگوی  APA  (نسخه 7)

 

نکات و ملاحظاتی برای تنظیم فرمت ظاهری مقاله

 1. فاصله متن چکیده از کناره صفحه، 4.5 و فاصله متن اصلی مقاله از کناره صفحه، 2.5 سانتی‌متر باشد.
 2. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات نویسندگان را صرفاً بر روی این فایل (به‌صورت ورد) درج و در زمان ارسال مقاله بارگذاری کنید. لازم به ذکر است مشخصات و ترتیب نویسندگان نیز در سامانه نشریه باید به‌طور کامل ثبت شود.
 3. نمونه فرمت فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را به دقت بر پایه این راهنمای تدوین و در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.
 4. فایل فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود و در زمان ارسال مقاله بارگذاری کنید.
 5. فایل فرم تعهد نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و بعد از تکمیل در زمان ارسال مقاله بارگذاری فرمائید.
 6. ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی، در ارزیابی مقاله در این نشریه بسیار مهم است. واژگان تخصصی را به‌درستی ترجمه کنید و در صورت نیاز از مشاوره فردی که تسلط کامل به زبان انگلیسی دارد، استفاده کنید.
 7. به‌طور حتم برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله، از (ctrl+shift+2) استفاده کنید. در ضمن، صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد.

 

آیین‌نامه پیشگیری از سرقت و تقلب علمی

 ثبت مقاله در سامانه مدیریت نشریه‌های دانشگاه پیام نور با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. درج نام نویسندگان در مقاله به‌منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است. چنانچه نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‌اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همه نویسندگان مقاله، در مورد اصالت اثر مسئول هستند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی و سلب اعتبار مقاله برای مسئولان نشریه محفوظ است.

 

سیاست مقابله با سرقت ادبی

  • کپی کردن حتی یک جمله از نسخه خطی شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط این نشریه به عنوان سرقت علمی تلقی می‌شود.
  • سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است و تمام مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی (همیاب) و  بررسی می‌شوند.
  • از نویسندگان انتظار می رود قبل از ارسال، مقاله خود را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.
  • بعد از ارسال مقاله به سامانه نشریه، تحت هیچ شرایطی جایگاه نویسندگان اول، مسئول و تعداد نویسندگان تغییر نخواهد کرد.
  • اگر سرقت ادبی در حین داوری تشخیص داده شود، مقاله رد می شود.
  • در صورت شناسایی سرقت ادبی پس از انتشار، ما (نشریه) این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت لزوم، مقاله را اصلاح یا بازپس گیری کنیم.
  • ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در مورد سرقت ادبی که قبل یا بعد از انتشار آشکار شده است، مؤسسات نویسندگان را مطلع کنیم.

 

سرقت علمی، شکل‌های گوناگونی دارد از جمله:

الف. ثبت مقاله دیگران به نام خود؛

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند؛

ج. کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد، این امر نیز کپی برداری محسوب می‌شود)؛

د. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود؛

ه. چاپ مکرر مقاله با محتوای مشابه توسط نویسنده واحد در چند نشریه؛

و. بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‌های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش؛

ز. به‌کارگیری داده‌های نامعتبر یا دست‌کاری در داده‌های پژوهش.

 

برخورد با مصادیق سرقت علمی 

موارد سرقت علمی، توسط مسئولان نشریه بررسی با توجه به میزان سرقت علمی، به شرح زیر برخورد قانونی می‌شود:

 

 • اولین اقدام سردبیر مجله اطلاع رسانی به دفتر تحریریه نشریه با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه به نویسنده مربوطه است که در آن توضیحی بدون قضاوت می‌خواهد.
 • در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر می رسد که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته باشد، موضوع از طریق تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده به اندازه کافی جدی است که ممنوعیت ارسال های بعدی را تضمین کند.
 • در صورتی که تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر، بنا به توصیه کمیته انتشار، نامه ای توبیخ کننده برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی‌های انتشار نشریه را به نویسنده یادآوری می کند. اگر مقاله منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، یک عذرخواهی در مجله منتشر کند.
 • اخطار برای نویسنده مربوطه ارسال خواهد شد و هر اثری از نویسنده مسئول تخلف یا هر اثری که این افراد توسط این افراد در دست بررسی توسط مجله باشد بلافاصله رد خواهد شد.
 • نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه نشریه و خدمت به عنوان داور برای مجله منع می شوند. نشریه این حق را برای خود محفوظ می دارد که اقدامات بیشتری انجام دهد.
 • در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه بازپس گیری مقاله (retraction) در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله لینک می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

 

 

هزینه پردازش مقالات

هزینه پردازش و انتشار مقاله برابر مقررات‌دانشگاه که در صفجه اصلی پرتال نشریه درج شده، دریافت می‌شود. 

 

فرمت چکیده مبسوط انگلیسی

Template of Extended Abstract

TITLE

 (TIMES NEW ROMAN, 14 FONT SIZE, BOLD, ALL CAPS, CENTERED)

Author’s Name and Surname1, Author’s Name and Surname2 (10 font size)

1Organization of author1; E-mail1

2Organization of author 2; E-mail2

ABSTRACT (10 Font Size, bold, all caps, left justified)- Abstract should be written between 200-250 words and with 10 font size, Times New Roman, justified, single line spacing. Abstract should be included: Introduction, Methods and Materials, Results, Conclusion and Keywords.

KEYWORDS: keyword 1; keyword2; keyword3; up to 6 (Said section should contain maximum 6 words that are written with 10 font size and separated with semi-colon)

 

EXTENDED ABSTRACT

Extended abstracts must contain all relevant aspects and information of a regular research in a form that is shorter than the full text. In addition, you should use references in the extended abstract up to 8. Subtitles of the extended abstract should be composed of introduction, Methods and Materials, results, discussion (selective) and conclusion. It shall be written in English with Times New Roman font, single line spacing and 11 font size and can contain figures (up to 2), tables (up to 2), or images (up to 2). Page margins are 1 inch on all sides, in A4 paper size and should not exceed 4 pages (including all figures, tables) or from 2000 to 2500 words. It should follow the suggested template below.

 

INTRODUCTION (Title Times New Roman, 12 font size, bold). Current literature regarding the work subject should be examined and the differences of the said work from the past, similar works should be presented clearly in the introduction section.

 

METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author shall explain the research question, describe the research framework, and the methods applied in detail. It should be furthermore highlighted why the research question is relevant to theory and practice, and why the chosen method(s) are suited for the problem.

 

RESULT Presentation of the result obtained. If possible, use descriptive figures or tables rather than explain in text. Do not discuss or interpret the results at this stage.

Figures and tables must be numbered. Figures and tables captions must be centered in 12 p.t with small caps. Captions with figure numbers must be placed after their associated figures. Captions with table numbers must be placed before their associated tables.

 

DISCUSSION (this part is selective) Discuss the results. Put your results in perspective by comparing to other studies or generally accepted knowledge in the field. Criticize your own method and results, for example, with respect to the simplifications made.

 

CONCLUSIONS Conclusion should include (1) the principles and generalizations inferred from the results, (2) any exceptions, problems or limitations of the work, (3) theoretical and/or practical implications of the work, and (5) conclusions drawn and recommendations.

If you use any references, please give them with authors’ surname and date

 

ACKNOWLEDGMENT (this part is selective)

Collate acknowledgements in this separate section at the end of the text, before the part of references. List here those individuals who provided help during the research (e.g., funding the project, providing language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).

 

CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest statement must be placed at the manuscript as below:

"The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript".