با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
شناسایی روند تاریخی شکل گیری بسیج منابع نیروهای مذهبی شهرستان ساوه در فرایند انقلاب اسلامی

هادی بیاتی؛ حمیدرضا منیری

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402 ، اسفند 1402، ، صفحه 125-136

https://doi.org/10.30473/lhst.2024.68226.2845

چکیده
  مهم­ترین هدف این پژوهش کیفی- توصیفی بررسی تاریخی چگونگی شکل­ گیری بسیج منابع نیروهای مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی در شهر ساوه از 1356-1357 است. روش گردآوری داده­ها اسناد و مدارک مربوط به انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌ی بسیج منابع چارلز تیلی می‌باشد. بر این اساس، پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که روند تاریخی بسیج منابع نیروهای ...  بیشتر

تاریخ های محلی ایران
تحولات تاریخی یهودیه اصفهان: گذار از عصر باستان به دوره اسلامی

لیلا غلامرضایی؛ امیرحسین حاتمی

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402 ، دی 1402، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.63782.2744

چکیده
  «یهودیه» نامی است که به دلیل اسکان گروه‌‌هایی از یهودیان مهاجر یا تبعیدشده در برخی شهرهای تاریخی ایران، قبل و بعد از اسلام، به این شهرها یا قسمتی از آنها اطلاق شده است. این یهودیان به سبب پیوندهای ‌‌مستحکم درونی و تلاش‌‌ برای حفظ استقلال و جدایی از اقوام دیگر، هرگز در جوامع میزبان ادغام نشدند و به شکلی هم‌بسته در قسمتی جدا ...  بیشتر

تاریخ های محلی ایران
بررسی . اوضاع. اقتصادی و اجتماعی استرآباد در عصر قاجار تا سال 1324

زهرا قنبری مله؛ مریم عربیون

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402 ، دی 1402، ، صفحه 109-122

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.66221.2787

چکیده
  ایالت استرآباد به مرکزیت شهر استرآباد با پیشینه‌ای بسیار کهن، در بیشتر دوره‌های تاریخ ایران، یکی از ایالت‌های مهم به شمار می‌رفت و همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک مناسب و داشتن امکانات بالفعل اقتصادی همچون دارا بودن زمین‌های حاصلخیز و مجاورت آن با دولت روسیه، منطقه‌ی آسیای میانه، ایالت خراسان و دریای مازندران، مورد ...  بیشتر

از طبرستان تا مازندران؛ تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری

نبی اله باقری زاد گنجی؛ سید ابوالفضل رضوی

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96 ، فروردین 1396، ، صفحه 97-110

چکیده
  سرزمین طبرستان از جمله مناطقی است که وجه تسمیه و حدود جغرافیایی آن مورد مناقشة بسیاری بوده است. این عنوان به طور رسمی در دوران قبل از اسلام و بخشی از دوران اسلامی (تا پایان سدة هشتم هجری) کاربرد عام داشته است. از این زمان به عللی نه چندان مشخص جای آن را کلمة مازندران گرفت. دگرگونی در نام و نشان این منطقة راهبردی از حیث اهمیت تاریخ و هویت ...  بیشتر

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تاریخ‌نگاری محلی آذربایجان از شکل‌گیری تا پایان عصر مظفری

محمد رضایی

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96 ، فروردین 1396، ، صفحه 111-122

چکیده
  بر خلاف دیدگاه رایج، که ایالت آذربایجان را فاقد تاریخ‌نگاری محلی در قرون اولیه می‌داند و شروع آن را به ادوار متأخرتر نسبت می‌دهد، آغاز تاریخ‌نگاری محلی آذربایجان هم‌زمان با سایر مناطق روی داده است. در فهرست‌های موجود اشاره‌های گذرا و پراکنده‌ای به تواریخ محلی آذربایجان شده است. تاریخ‌نگاری محلی این ایالت از اخبار فتوحات ...  بیشتر

بازشناسی تاریخ محلی سوادکوه: مطالعه موردی حمام های عمومی

مصطفی ندیم؛ تقی لطیفی شیردار

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94 ، بهمن 1394، ، صفحه 108-118

چکیده
  پژوهش در تاریخ اجتماعی برای کاربردی کردن پژوهش­های تاریخی اهمیت شایانی یافته است. تاریخ‌های محلی در این مطالعات اجتماعی، به روشن نمودن حیات مدنی و میراث‌های فرهنگی و تمدنی کمک شایانی کرده­اند. حمام‌های عمومی، به عنوان یکی از میراث‌های معماری ایران، و دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی آن، برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و محلی ایران، ...  بیشتر