با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
عوامل پایداری حکومت محلی سلجوقیان در کرمان

مهرداد رونقی؛ جواد سخا؛ مسعود محمدی

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402 ، اسفند 1402، ، صفحه 137-148

https://doi.org/10.30473/lhst.2024.68423.2849

چکیده
  سلجوقیان کرمان یا آل قاورد (۴۳۲-۵۸۳ق) یکی ازحکومت‌های مهم محلی در تاریخ سلجوقیان، توسط قاورد در کرمان شکل گرفت و به مدت یکصدوپنجاه سال از کرمان تا سواحل عمان را زیر سیطره خود داشت. این حکومت منشأ تحولاتی در اقتصاد و تجارت زمینی و دریایی شد؛ بطوریکه در این دوره کرمان به یکی از پایگاه‌های تجاری در قلمرو حکومتی سلجوقیان بزرگ تبدیل شد. ...  بیشتر

بازشناسی تاریخی معنا و محدوده اصطلاح عراق عجم (تا پایان دورة ایلخانیان)

عباس احمدوند

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99 ، اسفند 1399، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/lhst.2021.7560

چکیده
  عراق عجم از جمله حوزه‌های جغرافیایی و تاریخی است که روزگارانی به عنوان یکی از ایالت‌های مرکزی، مهم و تأثیرگذار در تاریخ ایران به شمار می‌رفت و همواره مورد توجه حاکمان از جهت شناسایی حدود و مرزهای قلمرو فرمانروایی و نیز جغرافیانگاران از حیث تعیین جغرافیایی حدود مراکز علمی و برشمردن شهرهای پراهمّیت، قرار داشت. از سوی دیگر حاکمان ...  بیشتر

عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت

سیدحسن حسینی؛ جواد عباسی

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98 ، مهر 1398، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.30473/lhst.2019.42450.2145

چکیده
  با استقرار حکومت اسماعیلیان در البرز مرکزی، به مرکزیت الموت، قدرت همجوار تازه‌ای برای حکومت محلی و کهن ‌باوندیان در مازندران پا به عرصه گذاشت که بر قدرت منطقه‌ای و حاکمیت ارضی این خاندن محلی تأثیر گذاشت. این مقاله به این پاسخ می­دهد که چه عواملی بر مناسبات بین دو قدرت محلی تأثیر داشت؟ نتایج پژوهش نشان می­دهد که کشمکش سیاسی و مذهبی ...  بیشتر

تحولات تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورة سلجوقی

اسماعیل طوری؛ مقصودعلی صادقی گندمانی

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97 ، فروردین 1397، ، صفحه 205-228

چکیده
  تاریخ­نگاری محلی در ایران، از قرن پنجم هجری و با شروع حکومت سلجوقیان (431ق)؛ وارد دورۀ جدیدی می­شود. بررسی آثار به‌جا مانده از تاریخ­نگاری محلی ایران در دورۀ سلجوقی با تکیه بر سؤال اصلی پژوهش مبنی بر ماهیت تحولات تاریخ­نگاری محلی ایران در این عصر، نشان­دهندۀ ظهور تغییراتی در پایگاه طبقاتی مورخان، روش­های نگارش آثار، موضوعات ...  بیشتر

علل بنیانگذاری سلسلۀ محلّی آل مازه در بخارا
دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91 ، مهر 1391، ، صفحه 66-75

چکیده
  چکیده در سال 482 ق، قراخانیان (آل افراسیاب) که از سال 395 ق، بر ماوراءالنهر (فرارود) حکومت داشتند، ناگزیر به اطاعت از سلطان ملکشاه سلجوقی (حک: 485-465ق) شدند. هنگامی که سلطان سنجر سلجوقی (حک: 552-511ق) امارت خراسان را برعهده داشت (حک:511-490ق) نخست، حکومت سمرقند را به خواهرزاده‌اش محمد ارسلان خان ـ که پدرش از دودمان قراخانی بود ـ واگذار کرد و چندی ...  بیشتر