با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
زمینه‌های گسترش و علل تداوم جنگ جهانی اول در کردستان (1914-1918م)

کیهان مشیرپناهی؛ سید محمد شیخ احمدی؛ عثمان یوسفی؛ محمدقربان کیانی

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402 ، دی 1402، ، صفحه 137-148

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.65064.2760

چکیده
  در آستانه‌ی جنگ جهانی اول مرزهای غربی و نواحی کردنشین ایران عصر قاجار یک دوره‌ی بحرانی را در نتیجه‌ی جابجایی‌های امرای محلی سپری کرد. همچنین اختلافات ریشه‌دار تاریخی با عثمانی، حضور عشایر مختلف و اختلافات سیاسی، منطقه را آبستن حوادث جدیدی ساخته بود. البته حائل شدن کردستان بین ایران و عثمانی در حالی که عثمانی رسماً به جنگ وارد شده ...  بیشتر

بررسی وضعیت عمده‌‌مالکی و خرده‌‌مالکی و انواع بهره مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.9524

چکیده
  فارس از نواحی عمده‌مالکی در کشور بود. بخش عمده‌ای از این ناحیه نیز قلمرو ایلات و عشایر نواحی جنوب کشور بود که خوانین آن صاحبان املاک بسیاری در فارس بودند و در حق رعایای خود ظلم و اجحاف بسیاری روا می‌داشتند. اراضی کشاورزی در نواحی جنوب کشور به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک آن ازنظر مرغوبیت و حاصلخیزی با نواحی شمال و غرب کشور وضعیتی ...  بیشتر

تاریخ های محلی ایران
تحولات اداری لرستان در دوره رضاشاه

محمدعلی نعمتی؛ فضل‌اله فولادی

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.61620.2682

چکیده
  تشکیلات اداری ایران در عصر پهلوی اول، به‌گونه‌ای اساسی متحوّل گشت. رضاشاه با الگو قرار دادن غرب و به‌کمک برخی روشنفکران سرخورده از مشروطه، برای ایجاد دولتی مدرن و تمرکزگرا، سعی در تأسیس دوایر مختلف دولتی به‌سبک نوین داشت. لرستان نیز به‌دلیل اهمیت راهبردی آن بهطور ویژه‌ای در کانون توجهات حکومت وی قرار گرفت. اوضاع لرستان در هنگام ...  بیشتر