با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت)

فاطمه فریدی مجید

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402 ، دی 1402، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.60383.2637

چکیده
  گروس که بسیاری آن را با نام امیرنظام گروسی (دولتمرد دوره قاجار) می‌شناسند، براساس منابع در دسترس، منطقه‌ای مشتمل بر 1700 تا 1800 کیلومترمربع و از اجزای اصلی ساختار تقسیمات کشوری غرب ایران از اوایل دورة صفوی تا اواسط دورة پهلوی بوده است. این منطقه گاه تحت حکومت کردستان و در بیشتر موارد با حاکم‌نشین مستقل اداره می‌شد. نوشتار حاضر با تکیه ...  بیشتر

تاریخ های محلی ایران
استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.

فاطمه فریدی مجید؛ جواد هروی؛ محمد بهرامزاده

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.65107.2761

چکیده
  آنچه اولئاریوس را در تاریخ ایران پرآوازه کرده، سفرنامه و نقشه‌ ایران از اوست که الهام‌بخش اروپاییان در ترسیم‌ها و نگارش‌ها درباره ایران در دهه‌ها و قرن‌های بعد شده است. از اولئاریوس اما، یک نقشه منطقه‌ای گیلان برجای‌مانده که حاکی از اهمیت این قسمت از ایران در دوره صفوی است. در شرایطی که در منابع عصر صفوی در اطلاق واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ...  بیشتر