با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

نوع مقاله : pajoheshi

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجو دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه الزهرا_ تهران

3 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.30473/lhst.2024.66201.2785

چکیده

از جمله موضوعات مهم مرتبط با تاریخ محلی ایران، روابط فرهنگی و مذهبی برخی شهرها و مناطق ایران با مسلمانان و شیعیان ممالک همسایه مانند شبه‌قاره‌ی هند است. با توجه به نفوذ فرهنگی ایران در هند و حضور شیعیان و صوفیان و سادات علاقه‌مند به امام رضا (ع) در این سرزمین، در دوره‌ی قاجاریه همانند عهد صفویه، شاهد سفر شماری از زوار هندی به مشهد هستیم. زوار هندی که از گروه‌های مختلف اجتماعی مانند سادات و صوفیان بودند و بعضاً در ضمن این سفر طولانی و ایام اقامت در مشهد با مشکلاتی مواجه بودند، از راهکار مرسوم عریضه‌نویسی به متولیان آستان قدس برای بیان وضعیت خود و طرح مشکلات خویش و نیز مرتفع ساختن آن‌ها بهره می‌بردند. این عریضه‌ها که در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری می‌شود، بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت این زوار هندی و حاوی اطلاعات ارزنده درباره‌ی مشکلات آنان و نیز چگونگی تعامل متولیان آستان قدس با زوار هندی و نحوه‌ی حمایت از آن‌ها است. این پژوهش که با روش تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مندرجات اسناد آستان قدس رضوی انجام گرفته، درصدد پاسخ به این سؤالات است که زوار هندی که در دوره‌ی قاجاریه به مشهد سفر می‌کردند، با چه مشکلاتی روبرو بودند و برای کاستن از این گرفتاری‌ها، عمدتاً به چه راهکاری متوسل می‌شدند؟ همچنین، نحوه‌ی تعامل و اقدامات حمایتی متولیان آستان قدس رضوی با این زوار چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش گویای آن است که زوار هندی که از مناطق مختلف شبه‌قاره‌ی هند راهی مشهد می‌شدند، با مشکلات مختلفی چون بیماری، سرقت اموال و ناتوانی تأمین معاش مواجه بودند. آنان با بهره‌گیری از فضای زیارتی این شهر و رویه‌ی دیرینه و مرسوم حمایت آستان قدس از زوار، برای چاره‌جویی مشکلات خویش به عریضه‌نویسی به متولیان آستان قدس روی می‌آوردند. به‌دلیل قدمت رویه‌ی عریضه‌نویسی زوار گرفتار و اختصاص منابع مالی و موقوفات قابل‌توجه برای حمایت از آنان، متولیان و صاحب‌منصبان آستان قدس بعد از بررسی عریضه‌های زوار هندی، اقدامات مختلف حمایتی اعم از کمک نقدی و غیرنقدی برای آن‌ها در نظر می‌گرفتند و در بررسی وضعیت و مشکلات آنان و تعیین نوع و میزان حمایت، گاه به‌واسطه‌ی تأثیرپذیری از پایگاه اجتماعی زوار و نحوه‌ی بیان مشکلات در عریضه‌ها، عنایت بیشتری به برخی زوار خاصه سادات داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (ساکماق): 23856، 24239، 63436، 24042، 23793، 24040، 24242، 23856، 24178، 24170، 24723، 25777، 23791، 24621، 23934، 11794، 12126، 11945، 11978، 12076، 11953، 1223، 12147، 203930، 23973، 24040، 11949، 13656، 63258، 23793، 24042، 62176، 34977، 40312، 14175، 38067، 63436، 24170، 23799، 23791، 23856، 23909، 2356، 2352، 23466، 24038، 24238، 24179، 38663، 18674، 39276، 20571، 23842، 23238، 12223، 122903، 9684، 165511، 16676، 97564، 25777، 25736، 25830، 25834، 25093، 25728، 25736، 12126، 1892، 1893، 1970، 1934، 29209، 14175، 24843، 23614، 24979، 24291، 23721، 23720، 62176، 24173، 24296، 24621، 24277، 23574، 23664، 23720، 24674 اللهیاری، حسن (1395). «تحلیل تاریخی مهاجرت سادات از ایران به هند در عصر صفوی؛ با تاکید بر تنش‌های درونی و بیرونی سادات». پژوهشنامه مطالعات تاریخ فرهنگی. سال 7. شماره 28. ص 22-1. افضل الملک کرمانی، غلامحسین (بی تا). سفرنامه خراسان و کرمان. بی جا: بی نا. پولاک، ادوارد یاکوب (1361). سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان». ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی. پسندیده، محمود (1394). اسناد و موقوفات مدارس تاریخی حوزه علمیه مشهد. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی. خانیکوف، میکولای ولادیمیروویچ (بی تا). سفرنامه خانیکوف، ترجمه اقدیس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه. بی جا: بی نا. حسن آبادی، ابوالفضل (1391). «بررسی تحلیل جنبه‌هایی از مصرف موقوفات آستان قدس رضوی در دوره صفویه». پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، سال اول. ص 18-16. سوزوکی، شین جوء (1393). سفرنامه سوزوکی شین جوء سفر در فلات ایران. ترجمه هاشم رجب زاده. تهران: طهوری. فریرز، جیمز بیلی (1364). سفرنامه فریرز معروف به سفر زمستانی. ترجمه منوچهر امیری. تهران: توس. کرزن، لرد (1349). ایران و قضیه ایران. ترجمه وحید مازندرانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. لندور، آرنولد هنری سویج (1388). اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت؛ «در سرزمین آرزوها». ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی. تهران: اطلاعات. معین، محمد (1384). فرهنگ فارسی معین. تهران: گلی. نظرزاده، محمد (1385). «کفشداری هندی‌ها»، دفتر اسناد جلد دوم و سوم. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. نقدی، رضا. (1385). تاریخ و تشکیلات آستان قدس رضوی در عصر قاجار در مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد. نوروزی، جمشید؛ معزی، فاطمه (1396). «موانع و مشکلات حمل جنازه شیعیان هند به مشهد در اواخر دوره قاجار». فصلنامه گنجینه اسناد. سال 27. ص 99 – 70. ویشارد، جان (1363). بیست سال در ایران. ترجمه علی پیرنیا. تهران: نوین. هدایت، رضا (1380). روضه الصفای ناصری. مصحح جمشید کیان فر. جلد 9. تهران: اساطیر. ییت، کلنل چارلز ادوارد (1365). سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت الله روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری. بی جا: یزدان.