با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

نوع مقاله : pajoheshi

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

3 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.30473/lhst.2024.69752.2874

چکیده

در حوزه‌ی تاریخ­نگاری لرستان دوره‌ی پهلوی، تاکنون پژوهشی برای تعیین حوزه­های موضوعی و روش­شناسی صورت نپذیرفته است. هدف از این پژوهش بررسی و آسیب‌شناسی آثار به جا مانده درباره‌ی تاریخ لرستان دوره‌ی پهلوی (1320- 1357) و نقد سبک‌های نگارشی رایج آن زمان از جهت روش و محتوا است. ویژگی عمومی تاریخ‎نگاری موجود، بررسی شخصیت­ها، نهادها و سازمان­ها است که بیشتر تاریخ سیاسی را پوشش می­دهد و کمتر به تاریخ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری می‌پردازد. لذا نقد و ارزیابی علمی این آثار به منظور تولیدات علمی مطلوب و ارتقا پژوهش‌های حوزه‌ی تاریخ محلی لرستان حایز اهمیت است. یافته‎های پژوهش حاکی از این است که سه گونه‌ی اصلی تاریخ­نگاری قابل شناسایی است: تاریخ­نگاری شخصیت­محور یا تک­نگاری، تاریخ­نگاری رسمی با محتوای آثار و تألیفات (کتب) و تاریخ­نگاری شفاهی. در این آثار از تاریخ اجتماعی مردم لرستان ازجمله عرایض مردمی به نمایندگان مجلس که منبع نیکویی در این ­باره هستند، غفلت شده است. مشکل دیگر در عرصه‌ی تاریخ­نگاری این دوره، پراکندگی داده­ها و منابع اطلاعاتی است. نبود پایگاه اسنادی مستقل خاص استان، دسترسی به داده‎های کافی برای تولیدات علمی را با مشکلات بی­شماری روبرو کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آیت الله کمالوند به روایت اسناد ساواک (1391)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. آبراهامیان، یرواند (1394)، مردم در سیاست ایران. مترجم بهرنگ رجبی، تهران: نشر چشمه. آرام، محمد باقر (1386)، اندیشه تاریخ‌نگاری عصر صفوی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. امان اللهی بهاروند، سکندر (1370)، قوم لر پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران، تهران: موسسة انتشارات آگاه. احمدی، محمدرضا (1384)، خاطرات آیت الله طاهری خرم‌آبادی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. امیراحمدی، احمد (1380)، خاطرات نخستین سپهبد ایران، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، جلد اول. امیر احمدی، هوشنگ (1381)، جامعه سیاسی، جامعه مذهبی و توسعه ملی، تهران: انتشارات نقش و نگار. امان‌اللهی بهاروند، سکندر (1370)، قوم لر، پژوهشی دربارۀ پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران، تهران: موسسه انتشارات آگاه. بسطامی، رضا و قاسم پور، داود (1385)، زندگی سیاسی و مبارزات آیت‌الله سیداسدالله مدنی، تهران: انتشارات مرکز انقلاب اسلامی. تیموری، رمضان (1393)، زندگی نامه و خاطراتی از شهیدان رحیمی فخر نور، قم: انتشارات آیین احمد. خدابخشی، جاجی رضا (1374)، انقلاب اسلامی و لرستان، قم: دارالنشر اسلام. دالوند، حمیدرضا. (1384)، انقلاب اسلامی در لرستان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد دوم. ساکی، علی محمد (1341)، جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان (با مقدمه منوچهر ستوده)، خرم آباد: کتابفروشی محمدی. قاسمی، سیدفرید (1390)، اسناد خرم آباد. تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. قاسمی، سید فرید (1387)، پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم‎آباد، خرم‎آباد سیفا. کمالوند، فریده (1380)، یادهای ماندگار خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی بیرانوند، تهران: نشر اشاره. ملایی توانی، علیرضا (1395)، گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضاشاه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. والی زاده معجزی، محمدرضا (1389)، نام‌آوران لرستان، تهران: انتشارات حروفیه. یاران امام به روایت اسناد ساواک شهیدان حجج الاسلام نورالدین و فخرالدین رحیمی کتاب 23، (1381). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. یاران امام به روایت اسناد ساواک آیت الله اسدالله مدنی کتاب چهارم (1377)، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.