کارخانه آبگینه قزوین؛ تأسیس، بهرهبرداری، و دوران اوج (۱۳۴۳-۱۳۵۴)

نوع مقاله: pajoheshi

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30473/lhst.2020.43250.2161

چکیده

دهه چهل خورشیدی در تاریخ اقتصادی معاصر ما به دهه طلایی رشد صنایع و خصوصی سازی مشهور است. یکی از صنایعی که در این دهه همگام با تکنولوژی جهانی پیش رفت صنعت شیشه بود. کارخانه آبگینه قزوین که از ۱۳۴۳ نخستین سنگ بنای آن نهاده شد در پایان این دهه به یکی از سه کارخانه شیشه بزرگ ایران تبدیل شد که در تحولات اقتصادی نقش به‌سزایی داشت. این پژوهش استقرایی، با بررسی موردی کارخانه آبگینه قزوین از تاسیس تا بهره‌برداری از آن، تلاش می‌کند پاسخی به این پرسش باشد که چگونه بعد از بحران اقتصادی دهه سی، رابطه دولت و بخش خصوصی به حدی سامان یافت که اینچنین پابه‌پای هم اقتصاد کشور را به اوج رساندند. به نظر می‌رسدسیاست‌گذاران جدید کشور دریافته بودند راه نجات در تدوین یک نقشه راه منسجم و استمداد از استعدادها و سرمایه‌های سرگردان فعالان اقتصادی است. بنابر این با اصلاح قوانین و استخدام افراد شایسته راه را برای رشد صنایع غیردولتی هموار کردند. در این میان افراد فرصت شناس و زبده به خوبی از شرایط استفاده کردند و نقش خود را به عنوان کارآفرین به خوبی ایفا کردند. در این پژوهش با اتکا به اسناد و مصاحبه‌های تاریخ شفاهی و منابع مکتوب موجود، از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها