اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1272
تعداد پذیرش 169
تعداد عدم پذیرش 922

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 240612
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 196174
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 54 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
زمان داوری 23 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 13 %